Psychologia spekulacji Ethereum merge zaskoczy wszystkich?

Ma to na celu zniechęcenie górników do dalszego korzystania z PoW i tworzenia hard forka. „W przypadku sieci ethereum nowy blok (zestaw transakcji,red.) obecnie finalizowany jest mniej więcej co 13 sekund. W ciągu tych 13sekund każdy górnik walczy o to, aby być właśnie tym, który sfinalizuje danyblok.

Ethereum 2.0 zostało wprowadzone. Aktualizacja Merge zmieni rynek kryptowalut

Połączenie reprezentuje formalne przyjęcie łańcucha śledzącego jako nowej warstwy konsensusu w stosunku do pierwotnej warstwy wykonania sieci głównej. Od czasu Połączenia walidatorzy są przypisani do bezpiecznej sieci głównej Ethereum, a wydobywanie na proof-of-work nie jest już prawidłowym sposobem produkcji bloków. Część kryptowalutowych górników niechętnie przyjęła fakt transformacji sieci i zawieszenia przynoszącego zyski procesu wydobycia Etheru. ‘bombę trudności’, która sprawi że wydobywanie kolejnych Etherów będzie tak trudne, że stanie się dla górników nieopłacalne powodując zawieszenia wydobycia.

  1. Założyciel Ethereum Vitalik Buterin podkreśla, że jej sukces będzie miał znaczące implikacje dla blockchainów PoW, takich jak Bitcoin.
  2. Jeśli posiadasz ether (ETH) dzisiaj, nie będziesz musiał ubiegać się o nowe tokeny “PoS ETH” lub “ETH2”.
  3. Tysiące ludzi na całym świecie, którzy pomagają w osiągnięciu tego celu, znanych jako górnicy, pracują , aby odgadnąć rozwiązanie danego problemu natury kryptograficznej i zdobyć ETH, natywną kryptowalutę sieci.
  4. Istnieje również ryzyko (choć niewielkie), że The Merge się nie powiedzie, lub że PoS okaże się mniej bezpieczny niż PoW.

Błędne przekonania o Połączeniu

Sieć Bitcoina w ostatnim czasie odnotowuje rekordowe niskie zainteresowanie inwestorów w stosunku do Ethereum, co widoczne jest również na rynku kontraktów terminowych. Wartość kontraktów na Ethereum przed Merge wzrosła powyżej 1 bln USD wobec zaledwie 250 mld USD dla Bitcoina. Ethereum pobiło ‘króla kryptowalut’ nawet w tak istotnej metryce jaką jest ilość transakcji w sieci. Dodatkowo rosnące rachunki za energię uderzają w marżowość górników sieci Bitcoin, przez co ich aktywność spadła. Jeszcze w 2016 roku kapitalizacja Ethereum była 20 krotnie mniejsza od Bitcoina, dziś jest mniejsza tylko dwukrotnie.

Dlaczego aktualizacja?

Całkowita ilość ETH, która jest obecnie stakowana i zabezpiecza sieć. Deklarowanym celem Ethereum jest stać się globalną platformą dla zdecentralizowanych aplikacji. Ma ona umożliwiać użytkownikom z całego świata pisanie i uruchamianie oprogramowania odpornego na cenzurę, przestoje i oszustwa. Najbardziej interesują mnie praktyczne zastosowania blockchain i kryptowalut. Głęboko wierzę w tą technologię i z uwaga śledzę zmiany w tym zakresie.

Narracja The Merge

Jeśli blockchain miał stać się głównym nośnikiem masowej adopcji kryptowalut, potrzebował systemu zdolnego do przetwarzania ogromnych ilości transakcji na sekundę przy ułamku dotychczasowego zużycia energii. Istnieją jednak obawy, że nowy łańcuch może dać głównym stakerom – osobom, które zabezpieczają sieć Ethereum – władzę do blokowania transakcji zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. Ponadto może to negatywnie wpłynąć na etos kryptowalutowej prywatności i decentralizacji. W dzisiejszym systemie PoW górnicy Ethereum rywalizują o publikację bloków, ścigając się w rozwiązywaniu zagadek kryptograficznych, podobnie jak w Bitcoinie. W nadchodzącym systemie PoS, walidatorzy, którzy stawiają (blokują) co najmniej 32 ETH w sieci, są losowo wybierani do tworzenia bloków.

Według danych DefiLlama, 19,5 miliarda dolarów ETH jest obecnie stakowane za pośrednictwem protokołów liquid stakingu. Na przykład dane z Dune Analytics pokazują, że Lido kontroluje obecnie 32,29 procent wszystkich stackowanych etherów w sieci. Deweloperzy przygotowywali się do ostatecznego przejścia z proof-of-work na proof-of-stake przez całą historię Ethereum. 1 grudnia 2020 roku łańcuch śledzący utworzono jako działającą równolegle sieć blockchain oddzielną od sieci głównej. Połączenie zostało przeprowadzone w dniu 15 września 2022 r.

Ethereum 1.0 ma już w przybliżeniu 900 terabajtów danych i rośnie w tempie około 1 gigabajta każdego dnia. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w grudniu 2020 roku deweloperzy Ethereum uruchomili oddzielny łańcuch PoS zwany Beacon Chain. Na ten moment działa on zupełnie samodzielnie, a inwestorzy mogą na nim jedynie stakować swoje ETH. W związku z tym możemy również spodziewać Szterling utrzymuje pozytywny impet się wysypu używanych, “pokoparkowych” kart graficznych, które najpewniej w niedługim czasie zaczną zalewać serwisy aukcyjne. Z jednej strony może być to dobra okazja do zakupu taniego GPU, ale z drugiej istnieje ryzyko, że trafimy na sprzęt mocno zużyty lub nawet uszkodzony. Po wprowadzeniu Merge stare tokeny zostaną automatycznie przemianowane na nowe.

Mechanizm proof-of-stake wprowadził nieistniejące wcześniej pojęcie nieodwołalności transakcji. W przypadku mechanizmu proof-of-work możliwość odwrócenia bloku staje się wykładniczo trudniejsza z każdym kolejnym blokiem wydobytym na podstawie transakcji, ale nigdy nie osiąga zera. W przypadku mechanizmu proof-of-stake bloki są łączone w epoki (6,4-minutowe odcinki czasu zawierające 32 szanse dla bloków), na które głosują walidatorzy. Gdy epoka się kończy, walidatorzy głosują, czy uznać ją za „uzasadnioną”. Jeśli walidatorzy zgodzą się na uzasadnienie epoki, zostanie ona sfinalizowana w następnej epoce. Cofnięcie sfinalizowanych transakcji jest ekonomicznie nieopłacalne, ponieważ wymagałoby uzyskania i spalenia ponad jednej trzeciej wszystkich stakowanych ETH.

Po scaleniu, górnicy Ethereum – z których wielu zainwestowało w drogie komputery zoptymalizowane pod kątem wydobycia – nie będą w stanie wydobywać nowych bloków w sieci. Wielu górników porzuci wydobycie i “postawi” ethery, aby zarobić na nagrodach w sieci PoS. Chociaż PoW jest skutecznym systemem weryfikacji transakcji, wymaga od górników użycia znacznej ilości energii do zabezpieczenia sieci. Jak podaje Ethereum.org, roczne zużycie energii przez Ethereum jest zbliżone do zużycia energii przez całą Finlandię. Jeśli energia potrzebna do prowadzenia operacji wydobywczych pochodzi ze źródeł nieodnawialnych (według Cambridge 38% górników korzysta z węgla), może to być szkodliwe dla środowiska.

Twórcy Ethereum uzasadniają to kwestiami bezpieczeństwa sieci. Możliwość dostosowania emisji ETH na drodze konsensusu umożliwia jej utrzymanie minimalnej emisji, niezbędnej do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Reszta została wykorzystana jako nagrody dla górników w sieci Ethereum. Średni czas potrzebny na wydobycie bloku Ethereum to około sekund. W obiegu było około 112 milionów monet ETH, z których 72 miliony zostało wyemitowanych w bloku Genesis — pierwszym w historii bloku w blockchainie Ethereum. 60 milionów z 72, zostało przekazanych początkowym uczestnikom publicznej sprzedaży z 2014 roku, która posłużyła do sfinansowania projektu.

Połączenie oznaczało oficjalne przejście na używanie łańcucha śledzącego jako silnika produkcji bloków. Wydobywanie nie jest już środkiem do produkcji ważnych bloków. Zamiast tego rolę tę przejęli walidatorzy proof-of-stake, którzy są teraz odpowiedzialni za przetwarzanie ważności wszystkich transakcji i proponowanie bloków. Początkowo łańcuch śledzący wdrażano oddzielnie od sieci głównej. Połączenie to moment, w którym te dwa systemy w końcu się połączyły, a mechanizm proof-of-work został na stałe zastąpiony przez mechanizm proof-of-stake. Połączenie to scalenie pierwotnej warstwy wykonania Ethereum (sieci głównej, która istnieje od genezy) z nową warstwą konsensusu proof-of-stake, łańcuchem śledzącym.

Gdy blockchain wykryje niespójności w aktywności walidatorów, ukarze ich zabierając im część stakowanych funduszy. The Merge, czyli po polsku “połącznie” to proces, który ma scalić obie sieci w jedną. Gdy deweloperzy przygotują już wszystkie fundamenty, pełny zapis rozproszonej księgi zostanie przeniesiony na nowy łańcuch. Tego typu walidacja jest poświadczeniem, za które wybrana osoba otrzymuje nagrodę. Ta jest przyznawana jednak wyłącznie w sytuacji, gdy poświadczenie jest prawdziwe.

Obecne mnożniki handlowe Chubb, choć odzwierciedlają wysoką pozycję firmy, skłaniają inwestorów do uważnej oceny punktów wejścia. W 2022 roku Ethereum zmieniło nazwę procesu przejścia z proof-of-work Dow Jones Industrial Average słaby w kolanach na DB Niewoesa na proof-of-stake z Ethereum 2.0 na The Merge(fuzja/połączenie). The merge jest zaplanowane na 15 września 2022 r., po pomyślnym zakończeniu fuzji testnetu Goerli 11 sierpnia 2022 r.

Co więcej, aktualizacja Shapella, która została wdrożona w kwietniu tego roku, znacznie zwiększyła ogólne zapotrzebowanie na staking. Połączenie stanowi koniec stosowania mechanizmu proof-of-work w sieci Ethereum i rozpoczęcie ery bardziej zrównoważonego ekologicznie Ethereum. Zużycie energii przez sieć Ethereum spadło o około 99,95%, dzięki czemu Ethereum stało się ekologiczną siecią blockchain. Po latach planowania Ethereum zbliża się do długo oczekiwanej aktualizacji blockchain o nazwie The Merge.

Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Merge potencjalnie przybliży zainteresowanie instytucji zachęcone coraz mocniejszą pozycją, deflacyjnością oraz ekologią stojącą za Ethereum.

Szybkość transakcji ma wzrosnąć o 12%, podczas gdy koszt przesłania transakcji przez sieć Ethereum spadnie o podobną liczbę. Zwolennicy PoW odpowiadają, że PoS staking niesie ze sobą własne ryzyko centralizacji, umożliwiając bezpośrednie “kupowanie” kontroli nad siecią. Wskazują również, że PoS jest mniej sprawdzonym w boju systemem niż PoW, który okazał się odporny jako szkielet dwóch największych sieci blockchain. W dzisiejszym systemie proof-of-work (PoW) bloki Ethereum są wydawane średnio raz na 13 lub 14 sekund. Po scaleniu, bloki proof-of-stake (PoS) będą wydawane w regularnych 12-sekundowych odstępach.

Górnicy są nagradzani za dodanie każdego bloku do łańcucha Ethereum. Bloki są tworzone co piętnaście sekund, a górnik, który je utworzy, jest obecnie nagradzany kwotą 2 ETH. „Ostatnie informacje potwierdzają rosnącą popularność handlukryptowalutą w związku z Merge. „Nowy model konsensusu obiecuje korzyści, ale samo przejściewiąże się z ryzykiem technicznym. Na ethereum odbywa się obecnie około 1,3miliona transakcji dziennie i działa ponad 3400 aktywnych aplikacji.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału. Warto też podkreślić, że spalanie etheru jest związane z hard forkiem London, który wprowadził EIP-1559. Blog kryptowaluty2.pl pomaga zrozumieć jak działają kryptowaluty. Publikujemy praktyczne instrukcje pozwalające zrozumieć jak wymieniać, przesyłać, przechowywać kryptowaluty.

„Nie przewiduje się, że wywrze ona wpływ na posiadaczy ETHlub że będzie od nich wymagać jakiejkolwiek aktywności. Połączenie nastąpi wsposób niezauważalny dla posiadaczy ETH. Staking Ethereum 2.0 to świetny sposób na osiąganie pasywnego zysku.

Oczywiście, są pewne ryzyka związane z inwestowaniem w ETH, a jednym z głównych jest to, że The Merge znów się odwlecze w czasie. Mogą się pojawić po COVID czyścił kampusy uczelni w Północnej Karolinie Ma to konsekwencje wyborcze The Merge różnego rodzaju problemy techniczne. Jeśli jednak wszystko się uda, ETH może być największą okazją inwestycyjną tej dekady” – uważa Talati.

Ale w pewnym momencie przyszłego roku Ethereum przejdzie poważną modernizację, która zasadniczo zmieni sposób działania sieci i sposób tworzenia nowego ETH. Aktualizacja, według ostatniego planu, miała się zakończyćmiędzy września, ale współzałożyciel ethereum Vitalik Buterin zawęziłswoje przewidywania do września. Deweloperzy ethereum prognozują z kolei, żescalanie zakończy się we wczesnych godzinach porannych 15 września czasunowojorskiego (czyli około południa w Europie, red.). Drugim sposobem jest skorzystanie ze specjalnej podstrony Binance do stakingu Ethereum 2.0. Po wejściu na nią wyświetli Ci się przebieg całego procesu oraz krótkie FAQ.